<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก วิสัยทัศน์การพัฒนา "ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข" >>>
  หน้าแรก »
พิมพฺหน้าเว็บ
เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน [ดูรายละเอียด]
เมนูหลัก

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
หน้าที่และอำนาจ
ฝ่ายผู้บริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการภายใน
กระดานข่าว
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือภารกิจการซ่อมไฟฟ้า
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อสำนักงาน อบต.

หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลบริการ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
แผน-ปปท.-อบต.
แผนปฏิบัติการ61-64
ติดตามแผน60-1
ติดตามแผน60-2
ติดตามแผนพัฒนา61-1
แผนดำเนินงาน61
ข้อบัญญัติประจำปี [1] [2]
รายงานการประชุมสภา ฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี61
งบการเงินปี 61
ผลการปฏิบัติงานปี 60
แบบประเมินความพึงพอใจ

LOGO LING
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ สามารถยื่นแบบชำระภาษีต่าง ๆ ได้ที่กองคลัง อบต.หนองบกได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
กระดานข่าว อบต.  
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศสอบราชการ

 

 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน กกถ.

สำนักงาน กถ.
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
ตรวจสิทธิจ่ายตรงขรก.ท้องถิ่น
แลกเปลี่ยน Link
สนง.ส่งเสริม ฯ ท้องถิ่นอุบล
สมาพันธ์ปลัด อบต.
สมาพันธ์ปลัดเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาคมข้าราชการท้องถิ่นอุบล
ระเบียบกฏหมาย/มติ ก.กลาง
สมาพันธ์ข้าราชการท้องถิ่นไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
ราคาน้ำมันวันนี้
เช็คราคาทองคำวันนี้
>
ปฏิทินประจำวันนี้