ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 05/01/2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 05/01/2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 05/01/2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประชาสัมพันธ์สายด่วน อบต. [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 05/01/2561]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 05/01/2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา สนใจคลิก รายละเอียดที่นี่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045 -304108 ในวันและเวลาราชการ .[ลงข้อมูลวันที่ 09/11/2560]

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก นำโดย นายวิทยา พรหมจันทร์ นายก อบต. , ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น ปลัด อบต. พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ..[ลงข้อมูลวันที่ 27/03/2560]
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายวิทยา พรหมจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก มอบหมายให้ นายทองพูล ศรีจันทร์ เลขานุุการ นายก อบต. พร้อมด้วย นางสุภาพ แก้วสง่า หัวหน้าสำนักปลัด , นายไพบูลย์ พลกุล นิติกร , นางสาวพชรพร สายป้อง นักวิชาการสาธารณสุข ,พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง นำคณะ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน , คณะกรรมการธนาคารขยะ , อสม. ประชาชน ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะของชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ลงข้อมูลวันที่ 19/08/2559]